Σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει το ”διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον”

Home » Genel » Σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει το ”διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον”

Σήμερα εστιάζουμε στα ΜΥΚΗΤΟΚΤΌΝΑ!

Δηλ. τα χημικά εκείνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην βιομηχανία τροφίμων καθώς και στη μεταποίηση και επεξεργασία Φρούτων κ Λαχανικών!

2ιο είναι τα πιο διαδεδομένα που για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρουμε τις ονομασίες τους.  Απλά με το παρόν θα εστιάσουμε στην ταυτότητα τους καθώς και στην ταξινόμηση – σήμανσή τους! Επίσης να γνωρίζετε ότι και τα 2ιο ενδείκνυνται για χρήση μετά τη συγκομιδή για τον έλεγχο των μετασυλλεκτικών σήψεων των καρπών.

Ότι ισχύει για το ένα, ισχύει και για το άλλο απλά είναι το πιο επιθυμούμε να προμηθευτούμε εμείς καθώς και ποιος (κυρίως γεωπόνος)  θα μας το προτείνει!

Δείτε, λοιπόν τα ψηλά γράμματα που φέρουν στην ετικέτα τους και κρίνεται εσείς για το εάν τα προμηθευτείτε καθώς και εάν θα τα χρησιμοποιήσετε : Η απόφαση δική σας!

Ταυτότητα Προϊόντος

Το μυκητοκτόνο με βάση την ουσία fludioxonil, ανήκει στην ομάδα των φαινυλοπυρρόλων. Είναι ένα μυκητοκτόνο επιφανειακής δράσης που δρα προληπτικά (παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη του βλαστικού σωλήνα). Η ουσία fludioxonil διεγείρει τη σύνθεση της γλυκερόλης, ενός ρυθμιστή της οσμωτικής ενδοκυτταρικής πίεσης των μυκήτων.

Ταξινόμηση και Σήμανση

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102/Ρ405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
 • Ρ262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
 • Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα.
 • P501 Διάθεση του περιεχομένου σε κατάλληλο περιέκτη

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 • SPo2 Πλύνετε όλα τα προστατευτικά ενδύματα μετά τη χρήση.
 • SPo5: Να αερίσετε τους χώρους όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα πλήρως πριν ξαναμπείτε.
 • SP1 Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Posted on
0
  0
  Cart / Καλάθι