Πλύσιμο με Χλώριο (ταμπλέτες)!

Home » NewsGr » Πλύσιμο με Χλώριο (ταμπλέτες)!

Τα διαλύματα χλωρίου χρησιμοποιούνται συνήθως για την απολύμανση των φρούτων και των λαχανικών λόγω της αποτελεσματικότητας, του χαμηλού κόστους και της απλής χρήσης τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορούν να σχηματιστούν παραπροϊόντα απολύμανσης όπως τα αλοοξικά οξέα (HAAs) , τα οποία μπορούν να παραμείνουν στα ελάχιστα επεξεργασμένα λαχανικά (MPVs). Αυτές οι ενώσεις είναι τοξικές ή / και καρκινογόνες και έχουν συσχετιστεί με κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ έχει ορίσει ένα μέγιστο επίπεδο ρύπων για πέντε HAAs στα 60 μg / L σε πόσιμο νερό. Από δείγματα που αναλύθηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι περίπου το 23% αυτών περιέχουν τουλάχιστον δύο HAAs (<0,4-24 μg / kg), τα οποία έδειξαν ότι αυτές οι ενώσεις σχηματίζονται κατά την πλύση και στη συνέχεια παραμένουν στο τελικό προϊόν αλλοιώνοντας στο μέγιστο τις βιοδραστικές ενώσεις τους.

Πηγή :

Posted on
0
    0
    Cart / Καλάθι